Een project in gedachten?

Heeft u een project in gedachte? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen

Gemeente Den Helder zorgt vakkundig voor haar bomenpopulatie

Marijn Meijns
Calculator / werkvoorbereider

Na het uitvoeren van een VTA scan (Visual Tree Assessment, boomveiligheidscontrole), heeft de gemeente Den Helder – na een meervoudige onderhandse aanbesteding – het snoeiwerk van 844 bomen uitbesteed aan Manuel Boomtechniek. ‘Binnen onze gemeente staan iets meer dan 20.000 bomen’, vertelt Patrick van Egten, technisch adviseur bij de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Den Helder. ‘Drie jaar geleden zijn we begonnen met een inventarisatie (VTA) betreffende de zorgplicht van de bomen, uitgevoerd door een externe ETW’er (European Tree Worker). Uit de rapportage bleek dat 844 bomen begeleidings-en onderhoudssnoei behoeven. Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed aan drie groot groenvoorzieningsbedrijven en het handboek bomen 2014 is op het werk van toepassing verklaard. In dit handboek staat precies omschreven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd Ook is de resultaatsmeter vanuit het handboek bomen (monitoring) van toepassing. Deze wordt toegepast en uitgevoerd door het externe bedrijf Boom KCB uit Friesland. Daarnaast wordt er tijdens de snoei ook rekening gehouden met het feit dat de bomen in onze gemeente anders (minder hoog, langzamer) groeien door de zilte lucht en wind. Het herstel van ‘boomwonden’ duurt bij onze bomen langer dan elders in het land. Manuel Boomtechniek was het meest voordelig met haar aanbieding en heeft het werk gegund gekregen. De werkzaamheden worden tot op heden professioneel en vakkundig uitgevoerd. De eerste indruk is goed. Vooral de coöperatieve opstelling (gezamenlijk een presentatie bijgewoond betreffende het handboek bomen 2014), en de gezamenlijke monitoring met het bedrijf Boom KCB voelde goed. We hebben aan de voorkant geïnvesteerd en plukken daar nu beiden de vruchten van. Nu de bomen nog!’